استخدام وسط کار و خرجکار چین ماهر

استخدام وسط کار و خرجکار چین ماهر

وسط کار و خرجکارچین ماهر جهت تولیدی پیراهن مردانه ( محل کار: محدوده فردوسی ) تلفن: موبایل: .

66713364 , 09128432295
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي وسط وسطي وسط ونقطه مرکزي وسط مسير وسط روز وسط خيابان کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار