استخدام / کارگر ساده

استخدام / کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده آقا جهت چیدمان در هایپرمارکت مواد غذایی با جای خواب و بیمه محدوده شمال تهران .

09193038809
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح