استخدام آبدارچی

استخدام آبدارچی

آبدارچی آقا - متاهل - با ظاهری آراسته - حداکثر 40 ساله - دارای ضامن معتبر تلفن: 9- (ملاصدرا) .

88211356