استخدام کارگر نظافتچی

استخدام کارگر نظافتچی

جذب‌نیروی خدماتی آقا مجردوفعال،حداکثر40ساله حقوق+بیمه با جای خواب ولنجک .

22414745
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده نظافتچی