استخدام سرایدار متاهل جهت باغ ویلا

استخدام سرایدار متاهل جهت باغ ویلا

سرایدار متاهل جهت باغ ویلا متری در متل قو با ضامن معتبر،تجربه بالای کشاورزی و باغداری تماس 10 الی 19 - .

5000 , 22220700 , 22907236