کارگر ساده

کارگر ساده

100 % تضمینی و معتبر کارگرساده آقا جهت کارخانه موادغذایی بیمه،تکمیلی،عیدی غذا،سرویس،مزایای‌کامل‌قانونی حقوق 500 / 5 به بالا .

09383212765