استخدام نیروی خدماتی

استخدام نیروی خدماتی

استخدام نیروی خدماتی به یک نفر آقا با حداکثر سن 45 سال با سواد جهت خدمات آبدارخانه و پذیرایی و نظافت به صورت تمام وقت در یک شرکت معتبر نیازمندیم. تلفن تماس : .

66936808
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نیروی خدماتی