استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

# منشی خانم # ** آشنا به ورد و اکسل ** حقوق ثابت + بیمه ساعت کار 9 تا 17 از شنبه تا چهارشنبه و پنج شنبه 9 تا 13 .

09393605293