استخدام کارشناس ابزار دقیق

استخدام کارشناس ابزار دقیق

شرکت مهندسی در حوزه نفت و گاز استخدام می نماید کارشناس ابزار دقیق با 4 سال سابقه کار Jobs@chmail.ir .

1400Jobs1400@chmail.ir
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارشناس کارشناس بهداشتي کارشناس فني کارشناس آتشفشاني ابزار ابزار پولادين ابزارخانه دقیق