استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

شرکت معتبر بازرگانی به یکنفر آقا جهت نظافت و خدمات با سابقه کار مرتبط ترجیحا متاهل و حداکثر سن 35 سال ساکن غرب تهران نیازمند است . .

09054751912
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نظافتچی