استخدام کارگر اقا جهت مرغ فروشی در سه راه آدران

استخدام کارگر اقا جهت مرغ فروشی در سه راه آدران

کارگر مجرد آقا زیر20سال جهت کار در مرغ فروشی ساعت کار 9:30 صبح تا 10 شب محدوده سه راه آدران .

09126861891
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده اقاقيا