استخدام کارگر در قهوه خانه

استخدام کارگر در قهوه خانه

یک کارگر ساده جهت کار در قهوه خانه ‌عربی ‌با‌صبحانه + ‌ناهار+ شام+ جای‌خواب (فقط‌شهرستانی) .

09190633805
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده قهوه اي رنگ