استخدام / کباب زن ، تخته کار

استخدام / کباب زن ، تخته کار

به یک کباب پز و یک نفر ماهر جهت کار در رستوران نیازمندیم فــوری جای خواب دارد محدوده خاوران .

09122579887
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کباب کباب کردن تخته نرد تخته سياه تخته بندي کردن تخته تخته بندي تخته شطرنج تخته کردن تخته شيرجه تخته سنگ تخته شستي تخته کوبي کردن تخته کوبي تخته تخته کردن