استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی

استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی

درمانگاه آئین شمس به کارشناس علوم آزمایشگاهی خانم مسلط به نمونه گیری و پذیرش نیازمند است .

09126968617
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارشناس کارشناس بهداشتي کارشناس فني کارشناس آتشفشاني علوم کامپيوتر علوم انساني علوم معقول علوم علومقام علوم منقول آزمایشگاهی