استخدام / کارگر ساده نظافتچی

استخدام / کارگر ساده نظافتچی

به یک نفر نظافتچی آقا مسلط به امور خدمات با سابقه سالم و غیر سیگاری حداکثر سن 40 سال نیازمندیم .

77110564