استخدام بخارکار

استخدام بخارکار

بخارکار ماهر (آقا) جهت کار در بخارکاری محل کار: محدوده بهارستان موبایل: .

09125974643