استخدام تراکت پخش کن

استخدام تراکت پخش کن

بـه تعداد 20 نفر تراکت پخش کن خـانـم و آقـا بـا حقوق ساعتی 25 هزار تـومان نیازمندیـم قربانی .

09370550625
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي تراکتور پخش کردن پخش شدن پخش پخش شدگي پخش کننده پخشگر پخش بخارج تراکت