برشکار شومیز زنانه

برشکار شومیز زنانه

برشکارشومیززنانه مسلط‌به‌ الگوسازی،نمونه‌دوزی‌وبرشکاری تمام‌وقت،نیمه‌وقت نیازمندیم تماس‌تایکهفته .

09101499913
زنانه دوز زنانه شدن زنانه کردن زنانه برشکار شومیز