استخدام زیگزالدوز و وسط کار

استخدام زیگزالدوز و وسط کار

زیگزالدوز ماهر و وسط کار ماهر خانم و آقا تیراژ بالا ـ تسویه هفتگی محدوده میدان رازی (گمرک) .

09033055982