استخدام /  کارگر ماهر قالبساز

استخدام / کارگر ماهر قالبساز

کارگر قالبساز نیمه ماهر محدوده شرق تهران .

09121957336