کمک آشپز ایرانی

کمک آشپز ایرانی

کمک‎ آشپز ایرانی‎ پز حقوق 6 میلیون ، با جای خواب (شرق‌ تهران) فرجام-سراج .

09122589974