رنگکار چوب ماهر و نیمه ماهر

رنگکار چوب ماهر و نیمه ماهر

(خانه کاوالی) دعوت به همکاری و استخدام تعدادی رنگکار ماهر و نیمه ماهر و کارگر ساده جهت کار در تولیدی انواع سازه‌های چوبی محدوده جاجرود، پردیس، سیاه سنگ .

09125463468
چوب خوردن چوبکاري چوب شمشاد چوبدار چوبي چوب رخت چوب پنبه چوب پنبه اي چوب ذرت چوب زير بغل چوب پرده چوب کاج چوب زدن چوب طبل چوبه دار چوب دروازه چوبسازي چوب شدن چوبي شدن چوبزي