استخدام کارگر ساده رستوران/کارگر ساده آشپزخانه

استخدام کارگر ساده رستوران/کارگر ساده آشپزخانه

**کـارگـر سـاده** جهت کار در آشپزخانه نیازمندیم(مجیدیه‌شمالی) و .

09191007032 , 22319721
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح