مهندس نقشه بردار

مهندس نقشه بردار

به افراد واجد شرایط ذیل در مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر نظارتی پروژه ای ساختمانی در بندرعباس نیازمندیم: 1- کارشناس نقشه برداری با حداقل ۸ سال سابقه کار مسلط به دوربین توتال و نرم افزارهای مربوطه. متقاضیان محترم لطفاً رزومه خود را به همراه حقوق درخواستی به شماره واتساپ نمایند. .

09102091532
مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک نقشه جهان نقشه برجسته نقشه کش نقشه کشي نقشه خيالي نقشه کار نقشه دار نقشه نقشه کشي کردن نقشه کشيدن نقشه نگاري نقشه مقطعي نقشه طرح کردن