فروشنده پوشاک ، آقا

فروشنده پوشاک ، آقا

" فروشنده آقا " جهت کار در بوتیک مردانه با سابقه کار و حقوق مکفی .

09126157968 , 77906813