استخدام صندوقدار

استخدام صندوقدار

صندوقدار ‌با حقوق‌ و مزایا‌عالی / تمام‌ونیمه‌وقت با روابط عمومی ‌بالا‌ و پرانرژی‌ در هایپرمارکت نیازمندیم و .

09193135066 , 22734553
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي صندوقدار