استخدام پرستار، بهیار

استخدام پرستار، بهیار

پرستار آقا، کاردان یا کارشناس یا دیپلم بهیاری جهت کار در مرکز آمبولانس نیازمندیم .

09054671867
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي پرستار، بهیار