به چند نفر خانم جهت تولیدی

به چند نفر خانم جهت تولیدی

به چند نفر خانم جهت تولیدی زیگزال - راسته دوز و وسط کار نیازمندیم (محیط کاملا زنانه) .

09196531470
چندي قبل چندک زدن چند شعبه کردن چندي چندميزبانه چندوقت چند چندبار چند مرتبه چندوقت يکبار چندرقاز چندين چند زبانه چندزبانه چند زا چندگانه چند ساله چندگانگي چند لا کردن چندريختي