تعدادی چرخکار و وسط کار

تعدادی چرخکار و وسط کار

تعدادی چرخکار و وسط کار جهت پوشاک زنانه (حقوق عالی) محیط تمیز ، تسویه نقد مزدی دوز پذیرفته می شود .

09195852037
چرخکار وسط وسطي وسط ونقطه مرکزي وسط مسير وسط روز وسط خيابان کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار کارسرهمبندي کردن کارسرهم بندي کارتن کاري