استخدام خیاط چرخکار

استخدام خیاط چرخکار

به چرخکاروزیگزالدوزومیاندوزکارماهرنیازمندیم(خاوران نفیس)تیشرت مردانه .

09195199203