استخدام کباب زن ماهر

استخدام کباب زن ماهر

استخدام به یک کباب زن ماهر و کارگرساده جهت تهیه غذا محدوده نارمک نیازمندیم .

09120293251
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کباب کباب کردن ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي