فوری- نیروی اداری خانم -فوری

فوری- نیروی اداری خانم -فوری

یک شرکت معتبر بازرگانی به تعدادی همکار خانم با مدرک کارشناسی حسابداری حداکثر سن ۲۸ سال نیازمند است. مزایا: بیمه از روز اول بیمه تکمیلی صبحانه- ناهار پاداش دوره ای اضافه کاری محل کار: محدوده خادم آباد .

09362489096 , ,
خانمان برانداز خانم رييس خانم فوری- نیروی اداری -فوری