مهندس صنایع غذایی

مهندس صنایع غذایی

مجموعه صنایع غذایی مسرور جهت تکمیل کادر خود به یک نفر خانم با مدرک حداقل کارشناس صنایع غذایی جهت کار در آزمایشگاه نیازمند است. .

, , 02126601751
مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک صنایع غذایی