استخدام در شرکت تولیدی سیسمونی

استخدام در شرکت تولیدی سیسمونی

یک شرکت تولیدی پوشاک سیسمونی به نیروهای ذیل نیازمند است : زیگزاک دوز ، میاندوزکار و اتوکار با حقوق ثابت + بیمه تامین اجتماعی + کارانه .

02149148 , 09025454917