شرکت تولیدی معتبرفعال درزمینه مصنوعات چوبیMDF جهت تکمیل کادربازاریابی و فروش خود دعوت به عمل مینماید

شرکت تولیدی معتبرفعال درزمینه مصنوعات چوبیMDF جهت تکمیل کادربازاریابی و فروش خود دعوت به عمل مینماید

- سابقه کاردرحوزه بازاریابی و فروش و جذب مشتری و دارای اعتماد به نفس , خلاق و خوش ذوق و دارای توانایی کارتیمی و منظم و مسئولیت پذیر - قابلیت سفرهای داخل شهری و استانی داشته باشد(جهت آقایان ) جهت جمع آوری اطلاعات بازارو بازاریابی - آشنایی به مفاهیم و تکنیک های بازاریابی و فروش وتئوریهای تولید وتجزیه و تحلیل بازارو توانایی جذب مشتری جدید - رفتار اجتماعی مناسب ، ظاهری آراسته و قدرت فن بیان قوی درترغیب مشتری - آشنایی به WORD ، EXCEL ، و سایر نرم افزارهای بازاریابی و فروش و در صورت امکان آشنایی به سیستم حسابداری رایورز - آموزش درون سازمانی دارد - امکان ترقی شغل دارد - دسترسی آسان به محل کارازطریق مترو شریعتی واتوبوس - لطفاً رزومه خودرا از طریق ایمیل یا فکس ارسال فرمائید. .

, info@derakhtesabz.com , 02122894810
شرکت هويي شرکت پذير شرکت سهامي شرکت شرکتي شرکت مرکزي شرکت تضامني شرکت نامه شرکت ملي نفت ايران شرکت مشاع شرکت کننده شرکت داشتن شرکت کردن شرکت خاص شرکت نفتي شل شرکت مخابرات شرکت حمل و نقل شرکت يونايتد مصنوعات جهت ديگر