تعدادی نیروی خدماتی جهت کارگزاری

تعدادی نیروی خدماتی جهت کارگزاری

تعدادی نفر نیرو جهت امور خدماتی در محیط کارگزاری شامل نظافت و پذیرائی با ظاهری اراسته و دارای سابقه نیازمند می باشیم. حقوق + بیمه تلفن تماس: .

02188880217