استخدام نیروی کار ساده با شرایط مناسب

استخدام نیروی کار ساده با شرایط مناسب

استخدام نیروی کار در واحد تولیدی واقع بر شهرک صنعتی عباس اباد شرایط مناسب کار و پرداخت کامل طبق قانون وزارت کار، بیمه و پرداخت به موقع، هزینه سرویس کفش و لباس کار، دستکش و ماسک .

09121403980 , ,
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار کارگزاري کار گذار کار ذوقي کارگاه هنري کارزار کارسرهمبندي کردن کارسرهم بندي کارتن کاري کاراکاس کاروان