استخدام ناخن کار، پدیکوریست ، اکستنشن کار مژه

استخدام ناخن کار، پدیکوریست ، اکستنشن کار مژه

ناخن کار مسلط به انواع کاشت پدیکوریست ماهر اکستنشن کار مژه نیازمندیم .

09124786192 , 09123430432
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي ناخن چيدن ناخن خشک ناخن ناخن گير ناخن دار ناخنک زني ناخنک زن ناخنک زدن ناخنک مردن ناخن شست ناخني کارکرد کارت حساب کار بزرگ کار و بار