استخدام پرستار،ماما،بهیارخانم

استخدام پرستار،ماما،بهیارخانم

دانشجوی پرستاری ، مامایی ، بهیار ، پرستار خانم جهت کار در درمانگاه ترجیحا شیفت شب در محدوده سعادت آباد نیازمندیم .

09122132723
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي پرستار،ماما،بهیارخانم