استخدام  کمک آشپز ایرانی و فرنگی

استخدام کمک آشپز ایرانی و فرنگی

کمک آشپز ایرانی و فرنگی باتجربه و ظاهری آراسته جهت کاردر رستورانی لوکس واقع در اقدسیه .

09193388489 , 26455465