استخدام  ظرفشور

استخدام ظرفشور

تعدادی ظرفشور باتجربه و ظاهری آراسته جهت کاردر رستورانی لوکس واقع در اقدسیه .

09193388489 , 26455465
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي ظرفشور