کارگر کیف و کفش

کارگر کیف و کفش

به چند نفر خانم جهت کار کیف سازی نیازمندیم محدوده سعدی .

33907734 , 09354552829