استخدام بازاریاب

استخدام بازاریاب

استخدام شرکت معتبر به 3 نفر آقا جهت تکمیل کادر فروش بدون نیاز به سابقه کاری آموزش تخصصی حقوق 5 م (نصیری) .

09121260775