کارگر کافه - اندرزگو و مطهری

کارگر کافه - اندرزگو و مطهری

تعدادی نیروی جوان جهت‌کار در کافه نیازمندیم محدوده اندرزگو و مطهری شیفت صبح و عصر بدون‌جای‌خواب همراه با بیمه .

09124400863