باروژ -استخدام کارمند ثبت سفارشات تلفنی

باروژ -استخدام کارمند ثبت سفارشات تلفنی

فست فود باروژ کارمند‌ثبت‌سفارشات‌تلفنی حضور در 3 شیفت صبح / شب / دوشیفت بیمه - غذا - سرویس‌برگشت(رایگان) -8 .

22037267 , 09120788925