باروژ -استخدام پیک موتوری با موتور

باروژ -استخدام پیک موتوری با موتور

فست فود باروژ پیک‌موتوری‌‌دارای‌موتورحقوق‌تا 10م - بیمه‌تامین‌اجتماعی‌وتکمیلی ناهار - شام‌ - خوابگاه (رایگان) 8و .

22037267 , 09120788925