کارآموز رایگان عمران و معمار

کارآموز رایگان عمران و معمار

چند نفر کارآموز رایگان رشته عمران و معمار در شرکت فنی و مهندسی در تهران و شمال غرب نیازمندیدم مهندس عظیمی .

09336472727 , , 02146040771