استخدام کارگر با حقوق عالی

استخدام کارگر با حقوق عالی

کارگرساده ظرفشوی و بسته بند جهت کار کبابی نیازمندیم (ستارخان) .

09362767971