استخدام کارگر ساده / کارگر رستوران / سالن کار

استخدام کارگر ساده / کارگر رستوران / سالن کار

2نفـر کـارگـرسـاده جهت سالن و آشپزخانه ترجیحا با سابقه نیازمندیم (پاسداران) .

09305132235