استخدام آبدارچی خانم

استخدام آبدارچی خانم

یک شرکت معتبر پیمانکاری آبدارچی خانم حداکثرسن40سال حقوق 500 / 3 جهت پذیرایی و نظافت یک واحد اداری نیازمند است محدوده میرداماد تماس 9 صبح الی17 تماس14الی19 .

22904181